Sữa - Nước giải khát

Với thị trường tiêu thụ lớn như ngành sữa, bia, nước giải khát ... thì hình thức marketing cũng thuộc dạng ... khủng và tập trung ở hầu hết các phương thức marketing. Từ quảng cáo trên truyền hình, trong nhà, ngoài trời .. đến các vật phẩm quảng cáo đều được lựa chọn sử dụng, tuỳ thuộc vào quy mô từng chiến dịch. Kể đến các vật phẩm marketing, các sản phẩm như: Ô quảng cáo ngoài trời, áo phông, mở chai, bật lửa ...